STROJ
ORLOJE

Víte, že většina z 350 součástek hodinového stroje pražského orloje je stále původních ?

TECHNIKA - PRAŽSKÝ ORLOJ

Středověký orloj je malý technický zázrak své doby

Stroj orloje řídí všechny pohyby astrolábu. Technické řešení této složité úlohy je ještě obdivuhodnější, uvážíme-li, že orloj vznikl v době počátků hodinářského umění.

Srdcem stroje jsou tři velká ozubená kola o průměru větším
než jeden metr. Kola jsou původní z roku 1410 a jsou vyrobená ručně pouze kovářským náčiním. Unikátní jsou tři původní kovaná kola hlavního stroje. Každé kolo má jiný počet zubů. Jedno je pro pohyb zvěrokruhu (365 zubů), druhé pro pohyb Slunce (366 zubů) a třetí pro pohyb Měsíce (379 zubů).

V době vzniku orloje při zpracovávání železa ještě nebylo známo ani vrtání. Za studena bylo možné tehdejší měkké železo ohýbat nebo pilovat. Ostatní úkony bylo nutné dělat za tepla - dělení materiálu a utínání bylo základním výkonem kováře. Vytahováním a rozkováváním dostává výrobek budoucí tvar. Ohněm lze svařit a skovat k sobě díly, jako třeba obruč a výztuhy. Otvory kovář probíjel a při spojování dvou konstrukcí k sobě používal vykované klíny přes kapsy. Také uměl spojovat svařováním za tepla, skováváním. Přes proražené otvory spojoval části k sobě nýtováním.

FOTOGALERIE