HISTORIE
ORLOJE

Dlouhá léta se myslelo, že orloj postavil mistr Hanuš, okolo roku 1490, ale pražský orloj má starší datum narození....

StaromĚstkÝ orloj A jeho historie

1410 - 2010 - oslavte s námi 600 let pražského orloje

Za 600let své existence orloj prošel dramatickou historií. Také mnoho let nefungoval a stál. Dokonce měl být i zrušen a dán do starého železa. Vždy se ale našel někdo, kdo orloj opravil a zachránil.

Myšlenka mít v Praze orloj vnikla již za krále Karla IV., který povolal do Prahy hormistra Martina. V této době již jeden orloj existoval v italské Padově od roku 1344.

Orloje v Praze se král Karel IV. nedočkal. Pražané spatřili orloj až za vlády jeho syna Vaclava IV. v roce 1410. Postavil ho Mikuláš z Kadaně a výpočty provedl královský astronom a rektor pražské univerzity mistr Šindel.

Mistr Hanuš v roce 1490 orloj jen opravil a zdokonalil do podoby, kterou známe dnes.

Velká rekonstrukce, kterou orloj prošel, se konala v letech 1945-48, po velkém poškození orloje na konci druhé světové války. Tehdy byly vyměněny všechny postavy apoštolů. Poslední oprava byla provedena v roce 2005, při níž byl stroj orloje rozebrán, některá soukolí opravena nebo vyměněna a zase složen zpět.


FOTOGALERIE