ESOTERIKA

Orloj nejsou jen hodiny ukazující čas.

Dodnes je obestřen zvláštním tajemstvím
a legendami.

Esoterika

Středověké myšlení bylo plné nadpřirozených sil a tajemných symbolů.

Orloje se stavěly uvnitř katedrál, aby byly chráněny před špatnými démony. Pražský orloj je zcela venku, a proto musel být chráněn proti nadpřirozeným silám. Ochranu mu přináší sochařská výzdoba z dílny Petra Parléře a dalších umělců. Běžný turista si všimne jen těch největších soch Kostlivce, Lakomce, Marnivce,Anděla, kohouta.

Nahoře sedí kohout jako symbol odvahy a ostražitosti. Svým kokrháním rozhání zlé mocnosti.

Mezi okénky s apoštoly je nejstarší soška na orloji - anděl, posel boží a velký archanděl vlevo od ciferníku astrolábu bojovník s draky a temnými silami.

Nejzajímavější jsou však drobné sošky okolo atrolábu. Nahoře je lev, král a strážce,
pes symbol bdělosti ochrany a věrnosti. V Egyptě posvátná kočka symbol nezávislosti, ale i vypočítavosti a úskočnosti. Kočka, která zachránila Noeomu archu před potopením. Je tu zvíře podobné hadu se zvláštní špičatou čepicí symbolem starého říma svobody a očisty. Jsou tu i malí dráčkové jako varování před podsvětím, kde vládnou temné síly.

Také tu jsou fantaskní obličeje tzv. Maskarony s ďábelskými výrazy zahánějící vnější nebezpečné živly. Společnost jim dělá netopír jako rafinovaný ďábel a dole pod astrolábem i ďábel sám s ušima a očima známý ze žaludského esa. Jako by tyto maskarony a ďáblové chtěli říci těm vnějším démonům tady už je obsazeno musíte jinam. Vpravo velký kostlivec s přesýpacíma hodinama vyjadřuje jak vše na tomto světě je pomíjivé.

Světoznámý pražský orloj a jeho genius loci - včetně starých legend a pověstí - zůstává neodmyslitelně spojen s věží staroměstské radnice, nejvýznamnější světskou stavbou
Starého Města na pravém břehu Vltavy.

Pražský orloj je opředen mnoha pověstmi a nich nejznámější je o jeho staviteli mistru Hanušovi.
V pověsti se praví, že orloj postavil mistr Hanuš. Radní ze staroměstské radnice ale dostali strach, že by mohl mistr Hanuš postavit tak nádherný orloj i pro jiné město, a proto zosnovali krutý plán. V noci vtrhli do Hanušova domu útočníci a oslepili ho. Mistr Hanuš pochopil důvod svého oslepení a věděl, že šlo zřejmě o plán radních. Na sklonku svých dní proto požádal svého pomocníka, aby ho zavedl k vnitřní části orloje.Vložil ruku do stroje, pootočil jistou součástkou a orloj zastavil. Dalších 100 let nebyl prý nikdo schopný stroj opravit, díky jeho složitosti.

O orloji kolují strašidelné pověsti. Pokud se orloj zastaví, bude zle celými Čechami, jestliže se porouchá, přijde špatný rok, když se k němu chová někdo neuctivě nebo nepřátelsky, bude potrestán.

FOTOGALERIE