Napsali...

O staroměstském orloji vyšlo mnoho článků v novinách i časopisech. Také mnoho knih ať již populárních nebo odborných. Tento přehled si neklade nárok na úplnost.

Napsali o orloji ....

Pražský orloj je vděčné téma knih, novin, časopisů

Praha očima staletí, Praha 1972

Horský Zdeněk: Pražský orloj, Praha 1988

Horský Zdeněk, Procházka Emanuel: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, IX., Praha 1964, str. 83-146

Loriš Jan: Mánesův orloj, Praha 1952

Macháček Stanislav: Nález nové zprávy o vzniku orloje na Starém Městě v Praze, Časopis společnosti přátel starožitností, orgán historické vlastivědy české, roč 70, Praha 1962, str. 159 -161

Malina Jakub, Staroměstský orloj, Praha 2005

Procházka Emanuel: Obnova chodu čtyřiadvacetníku na Staroměstském orloji. Jemná mechanika a optika, roč.7, Praha 1958, str. 205 - 208

Procházka Emanuel: Oprava Staroměstkého orloje. Zprávy památkové péče, roč. 18, Praha 1958, str. 45 -50

Rosický Václav: Staroměstský orloj v Praze. Dějiny orloje, astronomický úvod, popis strany zevní a vnitřního ústrojí, jakož i výklad co a jak orloj ukazuje. Praha 1923