Literatur

Die Prager astronomische Uhr ist ein dankbares Thema für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften.

Veröffentlichungen über die astronomische Uhr

Die Prager astronomische Uhr ist ein dankbares Thema für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

Praha očima staletí, Praha 1972

Horský Zdeněk: Pražský orloj, Praha 1988

Horský Zdeněk, Procházka Emanuel: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, IX., Praha 1964, str. 83-146

Loriš Jan: Mánesův orloj, Praha 1952

Macháček Stanislav: Nález nové zprávy o vzniku orloje na Starém Městě v Praze, Časopis společnosti přátel starožitností, orgán historické vlastivědy české, roč 70, Praha 1962, str. 159 -161

Malina Jakub, Staroměstský orloj, Praha 2005

Procházka Emanuel: Obnova chodu čtyřiadvacetníku na Staroměstském orloji. Jemná mechanika a optika, roč.7, Praha 1958, str. 205 - 208

Procházka Emanuel: Oprava Staroměstkého orloje. Zprávy památkové péče, roč. 18, Praha 1958, str. 45 -50

Rosický Václav: Staroměstský orloj v Praze. Dějiny orloje, astronomický úvod, popis strany zevní a vnitřního ústrojí, jakož i výklad co a jak orloj ukazuje. Praha 1923